• We mogen weer ballen, zij het met beperkingen. Het kabinet heeft vrijdag aangekondigd de coronamaatregelen voor de sport te versoepelen, waarbij ook de binnensport onder voorwaarden weer open mag. De versoepelingen zijn zaterdag 15 januari om 05.00 uur ingegaan. Ook voor de basketbalsport betekent ditdat er weer getraind mag worden, waarbij er geen restricties zijn voor wat betreft trainingstijden en groepsgrootte. Onderlinge wedstrijden zijn toegestaan binnen de eigen vereniging, hetzij nog wel zonder publiek.

  De bond heeft alle verenigingen gevraagd om de trainingen te hervatten en zich klaar te maken voor een herstart van de competitie. Hierbij zijn ze/we hoopvol dat deze, na de persconferentie van 25 januari a.s., kan worden hervat in het weekend van 28, 29 en 30 januari. De competities zullen uiterlijk in de eerste week van juni eindigen, waarbij de verenigingen in de loop van volgende week worden geïnformeerd over de competitieplanning.

  Maandag 17 januari zullen onze trainingen weer starten, zoals we het seizoen gestart zijn. (zie website)

  Sportfondsen

  Er zijn wel voorwaarden. We noemen er een paar.

  • Iedereen van 18 jaar en ouder moet een QR code en legitimatie tonen. Geen geldige QR code, geen toegang.
  • Iedereen van 13 jaar en ouder moet overal een mondkapje dragen behalve tijdens het sporten zelf.
  • Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar behalve tijdens het sporten zelf.
  • Toeschouwers en kijkouders zijn niet toegestaan.
  • Alleen wedstrijden binnen clubverband zijn toegestaan.

  Coronatoegangsbewijzen

  Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:

  op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.

  die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en toiletten.

  Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

  vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

  De Corona Toegangsbewijzen, de QR, code wordt weer door de medewerkers van de Klipper gecontroleerd. Dit gebeurd bij iedereen van 18 jaar en ouder. Er kan ook om een legitimatiebewijs gevraagd worden.

  Onderstaand staan enkele basisregels beschreven.

  • Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
  • Was vaak je handen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 m. afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.

  Lees voor alle voorwaarden het protocol verantwoord sporten van het NOC/NSF of de eigen sportbond.

  Volg ook altijd de algemene coronaregels. Check ook de site van de Rijksoverheid.