• Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben een aantal bestuursleden (helaas) aangegeven dat ze aan het einde van het seizoen stoppen met hun werkzaamheden voor het bestuur.

  Dit betekent dat we voor komend seizoen een aantal vacatures moeten in vullen.

  Hopelijk hebben we voor het begin van het nieuwe seizoen vervangers. 

  We zoeken vervangers voor de volgende functies: 

  Voorzitter

  -          Bestuurt de vereniging (algemeen)

  -          Ziet er op toe dat de algemene ledenvergadering tijdig bijeengeroepen wordt.

  -          Zit de algemene ledenvergadering en bestuursvergaderingen voor.

  -          Ziet er op toe dat er een deugdelijke notulering en verslaglegging plaatsvindt van bestuursvergaderingen en algemene  ledenvergaderingen.

  -          Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe. Richting overheden, sportbond, NOC/NSF, exploitant van de sportzaal, andere verenigingen (binnen de bond maar ook binnen de eigen gemeente), koepelorganisaties, sponsoren.

  -          Ziet er op toe dat financieel en administratief er een deugdelijke administratie wordt gevoerd.

  -          Verantwoordelijk voor het inwinnen van advies en ondersteuning van derden.

  -          Sluit namens het bestuur overeenkomsten met derden. 

  Penningmeester

  -          Je beheerd de bankrekening van de club, int de contributie en betaald de rekeningen zoals de zaalhuur en de NBB.

  -          Bijhouden van de financiĆ«le administratie in een daarvoor gemaakt Excel-bestand.

  -          Je houdt contact met de gemeente om de beschikbare subsidies aan te vragen.

  -          Circa 1x per 2 maanden een bestuursvergadering.

  -          Je werkt nauw samen met de sponsorcommissie of neemt zitting in deze commissie.

  Het vraagt ongeveer 1 a 2 uurtjes per week. 

  Voorzitter Technische Commissie

  -          Aansturen van de Technische commissie

  -          Lijn tussen de TC en het bestuur 

  Wat doet de TC?

  • Indeling Teams
   (spelers, trainers/coaches en zaaluren)
  • Materialen
  • Monitoren Jury en Scheidsrechtersopkomst
  • Aanspreekpunt voor ouders, spelers en coaches indien gewenst
  • Implementeren en ontwikkeling basketballijn
  • Ondersteuning van trainers/coaches op technische aspecten

  Dit pakt de voorzitter op met de gehele TC groep (5 pers.) en daar heeft iedereen zijn eigen taken in.

  Heeft u interesse, of wilt u meer weten over bovenstaande functies, dan kunt u contact opnemen met de personen die deze functie op dit moment uitvoeren, of met het secretariaat.